החנוכיה

אורות מרצדים 
מאירים את הנשמה
תשעה קנים 
שלראשיהם 
להבות עוטים

No comments:

Post a Comment