כמו עוד זיכרון

מהול בעצב
מחובר לעבר
אל תשכח מאיפה באת? 
כמו עוד זיכרון 
חקוק 
אי שם 
במסדרונות המוח
לא מרפה
ולא נותן מנוח 
את שעשית 
לא ניתן לשכוח 


No comments:

Post a Comment