שעות

שעות 
הן יקרות ונמרצות
את חיינו מכלות 
אחרינו רודפות 
ולנו אינן מחכות

No comments:

Post a Comment