מים

מים 
קרים או חמים 
את העולם מניעים 
בלעדיהם אין חיים
את קיומנו מבטיחים 
ללא משוא פנים 
אותנו שוטפים

No comments:

Post a Comment