פנים

פנים 
מכוערות 
או יפות 
מה שבנפש
אינן מסתירות 

No comments:

Post a Comment