סרטים

סרטים 
מציאות מוקטנת של החיים
לא אמיתיים
אבל מרגשים 
את הנשמה מרטיטים

No comments:

Post a Comment