אהבה

אהבה
את הלב מרטיטה 
את אורות  הנשמה מדליקה 
שירים רבים נכתבו אודותיה
ועדיין לא נס ליחה.