השמיים צועקים

השמיים צועקים לחלק מהאנשים
הם בגפם יושבים
חושבים על אותם הימים
נותרו רק מחשבות וכמה קולות
שאינם מרפים
שהולכים,ישנים, וגם אוכלים
הם זוכרים 
ולא שוכחים
הם היו חברים, בנים אחים
ועכשיו אינם קיימים
נפרדו והותירו אותם מצולקים
ומלי געגועים
לאותם הימים
או אלהים למה הם לא חוזרים ?
המראות? הריחות? הצחוקים?
נקברו עמוק יחד עם האנשים.

No comments:

Post a Comment