כל בוקר

כל בוקר הוא קם
כמו מתוך חלום
פורץ מהתהום
אל תוך עוד יום
עתיר לחות וחום

No comments:

Post a Comment