עצים

עצים
 לפעמים  עירומים
לפעמים לבושים 
 תמיד ניצבים 
בפני כל האיתנים

No comments:

Post a Comment