כמה יפה

כמה יפה היא
השעה
יותר מהדקה 
יותר מהשנייה 
ארוכה מעודנת 
אך שברירית וחמקנית 

No comments:

Post a Comment