גדר

גדר
מפרידה בין בני אדם 
בגלל הדם 
מנגד השלום 
הוא לרוב חלום 
שהתגשמותו תלויה
ברצון

No comments:

Post a Comment