המכונית


שועטת ודוהרת 
לרגע לא עוצרת 
לעבר מטרה לא מוגדרת
אנרגיה רבה גוזלת 

No comments:

Post a Comment