זמן

הזמן נוזל בין ידיי
כשמן זך
הזורם מתוך 
חבית פעורה 

No comments:

Post a Comment