המצלמה

בזכרונה 
הכל מנציחה
מקום לדימיון 
אינה מותירה
המצלמה

No comments:

Post a Comment